logo

Selamat Datang ke Laman Semakan PERMATApintar

HUBUNGI KAMI
Pusat GENIUS@Pintar Negara
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor,Malaysia

Tel: +603-8921 7533 / 7521
Fax: +603-8921 7525

E-Mail: ppbukm@ukm.edu.my